Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B +

Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B +

Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B +

US $ 48.49 US $ 48.49 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B + are here :

Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B +,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B + Image 2 - Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B + Image 3 - Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B + Image 4 - Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B + Image 5 - Raspberry Pi X400 I2S Âm Thanh Mở Rộng Ban Card Âm Thanh, đắc Mô Đun Cho Raspberry Pi 4 Mẫu B/3B +/ 3B/PI 2B / B +

Other Products :

US $48.49